Tvrdoměry

Měření tvrdosti je možno provádět přenosnými nebo stacionárními tvrdoměry.Při měření tvrdosti si zvolíme příslušnou jednotku tvrdosti a přítlačnou sílu tvrdoměru podle aplikace.S ohledem na více než 10-ti leté zkušenosti s tvrdoměry jsme schopni vybrat vhodný tvrdoměr, který bude mít optimální kvalitu při nízké pořizovací ceně. Naše tvrdoměry můžeme předvést na konkrétních etalonech tvrdosti a dodaných vzorcích.  
  kontakt na správce www.ndt-nt.cz Development by www.net-base.cz